علی حيدر وحيد وارسته


alihaidarwaheed.JPG


علی حيدر وحيد وارسته

/ 2 نظر / 9 بازدید
zinat

hi, I come to this page after long time. I thought I missed this page because I get use to have a look to it . I like this page very much . I think Aatash always chose the best poems for his page.I wish you all the best Aatash .Zinat

ناصر هوتکی

دوست گرامی آقای وارسته، سلام میرسانم. آرزو دارم که از صحت و سلامت کامل بهره ور باشید. از ده روز بدینسو بیشتر از صد بار برایتان تیلفون کردم و پیغام گذاشتم اما از طرف شما هیچ احوالی نشد. خدا کند خیریت باشد. شعرهای باختری صاحب برای آخرین بار بازخوانی شدند و قرار است تا چند روز دیگر به چاپ برود. میخواستم که نظر به خواست باختری صاحب اگر فرصت کردید یک بار دیگر آنها را ببینید. منتظر دو کتاب دیگر هم بودم اما با تاسف که آن ها را به حال به دست آورده نتوانستم.