افسر رهبين

afsarrahbeen.JPG

افسر رهبينبه سال ۱۳۳۷ خورشيدی در آستان بگرام ولايت پروان به دنيا آمد. او لسانسه انستيتيوت اداره صنعت است. رهبين از سال ۱۳۵۲ بدين طرف شعر ميسرآيد و چند مجموعه چاپ شده و چاپ ناشده دارد. او اکنون به صفت ريئس اداره هنر و ادبيات راديو - تلويزيون افغانستان مشغول خدمت است .

لالهء زردشت

گل را سپيد و سرخ کشيدند برگ برگ
پروانه های زرد پريدند برگ برگ
گلدسته ها چه زار فتادند روی خاک
گلبرگها چه خوار خميدند برگ برگ
پرواز را دريچه نبود و هزار ها
بيجا گلوی صبر دريدند برگ برگ
پر گفت باد و قافله سوزان رنگ و بو
افسانهء تگرگ شنيدند برگ برگ
پاييز هم نگفت چه بود آن بلای سرخ!
چيزی که پای سرو چکيدند برگ برگ
دزدان صبح از پس ديوار نيمه شب
سنگی زدند و آيينه چيدند برگ برگ
زردشت لاله ريخت به خاکستر بهار
آتش زدند و گل درويدند برگ برگآينه


/ 3 نظر / 30 بازدید
سعيد شمس كلاهي

آتش جان سلامپيشنهاد ميكنم جهت آشنايي بيشتر با پديد آورندگان آثاري كه معرفي ميكنيد، در صورت امكان نشاني الكترونيك و نشاني اينترنتي آنان را ذيل هر اثرذكرنماييد.( البته در صورت اطلاع)ارادتمند: سعيد

آذر

سلام دوست گرامی.ازديدن وبلاگ شما بسيارشاد شدم. جای ادبيات افغانستان در بين وبلاگهای فارسی زبان خيلی خالی بود، که شما اين امر مهم را به عهده گرفته ايد. برايتان آرزوی موفقيت دارم.

صبور رحیل

سلام به غزلسرايان و شاعران فرهيخته ايکه هزگز شعرشان در ستايش ومدح ظلمت و سياهی نبوده است. سلام به شاعرانی که درطلب چوکی واقتدار تن به خفت وذلت همکاری و همرکابی با پاپاشه داران و تنفنگداران و شلاقداران سيه دل نداده اند واندرحصارهای نای چون نای ازان نای ناليده اند وشعر شان لوح گويايی بوده است که سپيدی هاو سياهی های روزگارشان را برای قضاوت تاریخ ثبت کرده است. من افسر رهبین را اززمانی که اولین شعرهایش را تمرین سرودن داشت میشناسم. او شاعروطن ومردم خود است. چنانچه من رهبين را از خلال شعر ها وصحبت هايش يافتم او نه برای خشنودی پيروان و سردمداران طبقهء کارگر کرنش کرد ونه هم برای رضای خاطر تفنگداران نو به دولت رسيده. با سيه جامه گان چرکين قبای طالب که هرگز نميتوانست آشنا باشد. با آنکه ديريست ازو خبری ندارم اما يقين دارم که حالاهم قند وچاکليت دموکراسی و نظم نوين جهانی نیز قندی به دلش آب نميکند. او مردم و جامعه اش را ميشناسد. با دوستان مردمش دوست است و با دشمنانش دشمن.