کاوه شفق آهنگ

کاوه شفق آهنگ

رنگِ فَلَق

پنجزره ها بسته اند ، شهر پریشان کیست ؟
رنگ فلق هر سحر ، خون شهیدان کیست ؟
آب نه پوید به جوی ، باغچه بی رنگ و بوی
دختر مست بهار بسته به زندان کیست ؟
باغ ندارد صفا ، مرغ ندارد نوا
ابر سیه هرکجا ، آ ه یتیمان کیست ؟
باد صبا در گذر مشک بهارش به بر
گفت که این بوم وبر خانة ویران کیست ؟
کودکی دیدم غمین ، بیکس و شب در کمین
آه کشیدم که این یوسف کنعان کیست ؟
سبزه به خون در چمن ، ناله کند یاسمن
در جگرت ای وطن ، دشنة بران کیست ؟
خنده به لب مرده است ، ساز دل افسرده است
چشمة خون شفق دیدة گریان کیست ؟
/ 1 نظر / 9 بازدید
gita

باسلام وخسته نباشی ازفعاليت ها ی تان يک دنيا سپاس اگردرقسمت غزل امروز افغانستان ازهر شاعری يک شعر ودو شعر داده شود بسيار قشنگ تر و پربارتر خواهد بود من از شعر ها ی شاعران جوان بسيارخوشم می آيد علی الخصوص از شعر های گستاخانه داوود حکيمی و شريف سعيدی اگر امکان دارد برای ما و بقيه خوانندگان اين زحمت را قبول فرماييد تشکر گيتا محبوب