عفيف باختری


عفيف باختری در سال ۱۳۴۱ خورشيدی در شهر مزار شريف زاده شد . چندی در دانشگاه های بلخ و کابل به تحصيل در رشته زراعت پرداخت اما در سال ۱۳۶۵ در اثر فشار حاکميت روز تحصيلاتش را ناتمام گذاشت و به زادگاهش برگشت .

ای ميهن پاک

به چه مانند کنم منظر رويايی تو
که دل انگيز بود تا حد زيبايی تو
مثل باران که فتد رقص کنان بر سر آب
خورده پيوند دلم با دل دريايی تو
يا چو جنگل که خورد تاب به گهوارهء باد
بُرده در خلسه مرا جذبهء لالايی تو
ای پناه دلم ای مامنم ای ميهن پاک
بود آيا که رسد فصل شگوفايی تو؟
من و دل پا بگذاريم سحر جانب دشت
و بچينيم به دامن گل صحرايی تو
نه که پيوسته سيه پوش ببينيم ترا
نه که اين گويه بگرييم به تنهايی تو

/ 0 نظر / 12 بازدید