عبدالوهاب مجير

mujir.jpg

عبدالوهاب مجير در سال ۱۳۵۴ خورشيدی در ولايت بلخ به دنيا آمد. در سالهای اخير لسانس ادبيات فارسي دری را از دانشگاه بلخ به دست آورد . بيشتر غزل سراست و اکنون در شهر مزار شريف سکونت دارد.

ميخواهم بگيريم

از دل تنگ از فراق يار ميخواهم بگريم
گريه گاهی کو که من بسيار ميخواهم بگريم
پيش دريا غصهء آواره گی ماهيان را
زير نخلی در خيال يار ميخواهم بگريم
حسرت ياد خوشت را از گلوی بيکسی ها
در ميان کوچهء پندار ميخواهم بگريم
پای ديوار تصادفهای تلخ نامرادی
از تب تنهايی تکرار ميخواهم بگريم
در ديار خود مسافر در سلوک خويش کافر
گنگ و پا بشکسته ام ناچار ميخواهم بگريم

گم گشته است

ای در هنوز زنده گيم مانده درد تو
از ذهن من نرفته خيالات سرد تو
توفنده بحر عشق دگر توته توته شد
کشتی آبگرد من از آبگرد تو
گلزار زار و خار پُر روزگار من
سرخ است چشم فصل ز سيمای زرد تو
ای پنجره چگونه ببينم سپيده را
از شيشه های بستهء دستان گرد تو

ای شهر کوچه های تو آرام و بی غمست
گم گشته است شاعر آواره گرد تو.

/ 1 نظر / 8 بازدید
Zinat

Aatash jan: page ziba ast wa her roze bahter me shod.mofaqe bashed. در ديار خود مسافر در سلوک خويش کافر گنگ و پا بشکسته ام ناچار ميخواهم بگريم shir metawan majza hasa bashed bari takhliq yak hasas wa ham metawan baianger,bari baz goi han